Τα συνεργαζόμενα τμήματα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής και Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών, στα πλαίσια του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ολοκληρωμένα Συστήματα Υλικού και Λογισμικού » το οποίο οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών , προκηρύσσει για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 έως 25 θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών.

Η υποβολή αιτήσεων στο ΔΠΜΣ ΟΣΥΛ για το ακαδημαϊκό έτος 2020/21 αρχίζει στις
29 Ιουνίου 2020 και ολοκληρώνεται στις 13 Σεπτεμβρίου 2020.

Το σύστημα υποβολής θα είναι ανοικτό για όλο αυτό το διάστημα. Η αξιολόγηση θα γίνει σε δύο φάσεις:
. 1η Φάση: Θα αξιολογηθούν όσες αιτήσεις έχουν υποβληθεί έως την
Κυριακή 19 Ιουλίου 2020.
. 2η Φάση: Θα αξιολογηθούν όσες αιτήσεις έχουν υποβληθεί στο επόμενο
διάστημα και έως την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου 2020.

Στην αναλυτική προκήρυξη (Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος) περιέχονται πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία των δύο φάσεων καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Η αναλυτική προκήρυξη βρίσκεται αναρτημένη στον ιστότοπο του ΔΠΜΣ ΟΣΥΛ:
http://www.ics.ece.upatras.gr/osyl

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά στη δικτυακή διεύθυνση
https://matrix.upatras.gr/sap/bc/web...ap/zups_pg_adm .

Τα δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν εντός προθεσμίας, δηλαδή έως
19/7/2020 για όποιον επιθυμεί να αξιολογηθεί στη 1η Φάση ή έως 13/9/2020 για όποιον επιθυμεί να αξιολογηθεί στη 2η Φάση.
Οι αιτήσεις που δεν είναι πλήρεις ή είναι εκπρόθεσμες δεν θα εξετάζονται.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Πανεπιστήμιο Πατρών, Γραμματεία ΤΜΗΥ&Π, 26 504 Πανεπιστημιούπολη-Ρίο-ΠΑΤΡΑ
THΛ: 2610-996940-45, FAX: 2610-997310, e-mail: secretary@ceid.upatras.gr

O Διευθυντής του Προγράμματος

Βασίλειος Παλιουράς, Αν. Καθηγητής