Το Τμήμα Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πατρών στο πλαίσιο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στο πεδίο των Θεατρικών Σπουδών με τίτλο “Το αρχαίο ελληνικό θέατρο και η πρόσληψή του” γνωστοποιεί την έναρξη διαδικασίας επιλογής δέκα (10) μεταπτυχιακών φοιτητών.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας και δικαιολογητικά έως τις 15 Σεπτεμβρίου 2020.
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προκήρυξη οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητούν από τη Γραμματεία του Τμήματος, τηλ. 2610/962908 και 962906, καθώς και στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.theaterst.upatras.gr Τα δικαιολογητικά πρέπει να αποστέλλονται στη διεύθυνση:
Γραμματεία Τμήματος Θεατρικών Σπουδών
Πανεπιστημιούπολη
Τ.Κ. 26504, Ρίο

Ο Πρόεδρος του Τμήματος

Καθηγητής Σ. Τσιτσιρίδης