Το Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας του Πανεπιστημίου Πατρών, στο πλαίσιο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στις “Επιστήμες της Εκπαίδευσης – Master in Education” (ΦΕΚ 2916/τ.Β´/19-7-2018), για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, ανακοινώνει την έναρξη της διαδικασίας επιλογής μέχρι (30) μεταπτυχιακών φοιτητών για την απόκτηση ΔΜΣ σε µία από τις περιοχές:

1. Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες Παιδιών και Εφήβων: Μαθησιακές Ικανότητες και Μαθησιακές Δυσκολίες
2. Κοινωνική ανισότητα, ετερότητα και η ελληνική ως δεύτερη ή ξένη γλώσσα, και
3. Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών: Γλωσσικοί και επιστημονικοί γραμματισμοί.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να κατεβάσουν την Αίτηση Υποψηφιότητας από το σύνδεσμο http://www.edu-sw.upatras.gr/ ή https://post.elemedu.upatras.gr/, να τη συμπληρώσουν και να την υποβάλουν ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας https://matrix.upatras.gr/sap/bc/web...p/zups_pg_adm# (επιλέγοντας το Πρόγραμμα Επιστήμες της Εκπαίδευσης – Master in Education) από 2η Ιουλίου έως και 2 Σεπτεμβρίου 2020.

Αναλυτικές πληροφορίες θα βρείτε στην ιστοσελίδα
http://post.elemedu.upatras.gr/

Επίσης, πληροφορίες δίνονται από τη Γραμματεία του ΤΕπΕΚΕ του Πανεπιστημίου Πατρών, Πανεπιστημιούπολη, Ρίο, Τ.Κ 26504, τηλ. 2610 969700, fax: 2610 997373 e-mail: pmsptde@upatras.grΟ Πρόεδρος του Τμήματος Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ.

Γ. Νικολάου Χρ. Παναγιωτακόπουλος
Καθηγητής Καθηγητής