Σας ενημερώνουμε ότι ξεκίνησε ο 13ος Διαγωνισμό Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας ennovation 2020
H πρόσκληση απευθύνεται σε όλα τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας, όπως προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές, υποψήφιοι διδάκτορες, ερευνητές.
Η συμμετοχή είναι ανοικτή και δωρεάν και μπορούν να συμμετάσχουν ομάδες από 2 άτομα και άνω.
Η υποβολή αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά εδώ και η καταληκτική ημερομηνία είναι η 20η Ιουλίου 2020.
Περισσότερες πληροφορίες για το διαγωνισμό ennovation 2020, μπορείτε να βρείτε εδώ.

Με εκτίμηση,

Βασιλική Χρονάκη
Communications Officer, Ph.D. Candidate
ATHENS CENTER FOR ENTREPRENEURSHIP AND INNOVATION
Athens University of Economics and Business
Kefallinias 46, 112 51, Athens
Tel. : +30 210 8203827
Mo. : +30 69 88192275
E-mail : vxronaki@aueb.gr
Linkedin : https://www.linkedin.com/in/vasiliki...aki-2a5ab7142/ [4]
https://www.aueb.gr/| [5] acein.aueb.gr [6]