Αγαπητοί και αγαπητές συνάδελφοι,

Εκ μέρους της Επιστημονικής/Οργανωτικής Επιτροπής σας ανακοινώνουμε την διοργάνωση του 15ου Διεθνούς Διεπιστημονικού Συνεδρίου Κοινωνικών Επιστημών (the Fif****th International Conference on Interdisciplinary Social Sciences) που θα γίνει στην Φιλοσοφική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, στις 20-22 Ιουλίου 2020.
Το συνέδριο αυτό είναι μια δραστηριότητα του ερευνητικού οργανισμού Common Ground Research Networks (https://thesocialsciences.com/2020-conference), το οποίο διεξάγεται ετησίως για 14 συναπτά έτη σε διάφορα πανεπιστήμια και οργανισμούς σε όλο τον κόσμο. Το συνέδριο προωθεί τη διεθνική επικοινωνία, τη διεπιστημονικότητα, τη συμπερίληψη και την επιστημονική αλληλεπίδραση. Συμμετέχουν σταθερά πάνω από 200 επιστήμονες από 20 διαφορετικές χώρες, διεθνώς καταξιωμένοι ακαδημαϊκοί, ερευνητές, επαγγελματίες, εμπειρογνώμονες και φοιτητές από ένα ευρύ φάσμα επιστημονικών κλάδων. Το συνέδριο είναι ένα σημαντικό φόρουμ ακαδημαϊκού διαλόγου και συνδέεται με το αντίστοιχο Ερευνητικό Δίκτυο, παρέχοντας έτσι τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες να δημοσιεύσουν το έργο τους στα επιστημονικά περιοδικά (https://thesocialsciences.com/journals) και βιβλία (https://thesocialsciences.com/books) του δικτύου. Παρέχει επίσης έναν κατάλληλο χώρο κοινωνικής δικτύωσης για τα μέλη του δίνοντάς τους τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε μια ανοιχτή ακαδημαϊκή συζήτηση στην αντίστοιχη κοινότητα μελετητών (https://thesocialsciences.com/community).
Το συνέδριο του 2020 θα διοργανωθεί από κοινού από τον οργανισμό Common Ground και το Τμήμα Φιλολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και σε συνεργασία με το Εργαστήριο Κοινωνιολογίας και Εκπαίδευσης (Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία) του Πανεπιστημίου Πατρών. Εκτός από τα καθιερωμένα θέματα συζήτησης (https://thesocialsciences.com/about/themes), το Συνέδριο του 2020 θα είναι αφιερωμένο στους τρόπους δημιουργίας και μεταβίβασης της κληρονομιάς καθώς και της επίδρασης που έχουν στην οικοδόμηση των σύγχρονων κοινωνιών (https://thesocialsciences.com/2020-c.../special-focus). Αυτή η εστίαση θα διερευνήσει το νόημα της κληρονομιάς, τις εκδηλώσεις και τα αποτελέσματά της στη σημερινή παγκοσμιοποιημένη κοινωνία, στον πολιτισμό, την εκπαίδευση, την οικονομία και την πολιτική. Το 15ο Διεθνές Συνέδριο Κοινωνικών Επιστημών του 2020 στηρίζεται στην διεπιστημονικότητα, καθώς επιχειρεί να προωθήσει την επιστημονική ανταλλαγή μεταξύ των μελετητών που προέρχονται από τις ανθρωπιστικές και τις κοινωνικές επιστήμες. Η έννοια της κληρονομιάς, το ζήτημα της «ιδιοκτησίας» της και η συμβολή της στην οικοδόμηση της κοινότητας θα προσεγγιστούν από διάφορους κλάδους, όπως η κοινωνική και πολιτισμική ανθρωπολογία, η λαογραφία, η φιλολογία, η κοινωνιολογία, η γλωσσολογία και η εκπαίδευση.
Το συνέδριο είναι ένα ανοιχτό γεγονός που συνδυάζει τοπικές και παγκόσμιες οπτικές και δίνει στους ακαδημαϊκούς, τους νέους μελετητές και τους σπουδαστές ανά την υφήλιο την ευκαιρία να το παρακολουθήσουν είτε αυτοπροσώπως είτε εξ αποστάσεως (https://thesocialsciences.com/2020-c...e/registration). Παρέχονται επίσης τιμές έκπτωσης για Έλληνες μελετητές, ερευνητές και φοιτητές. Παράλληλα δίνονται υποτροφίες σε νέους μελετητές και φοιτητές ώστε να αποκτήσουν πολύτιμη εμπειρία βοηθώντας στην οργάνωση του Συνεδρίου (https://thesocialsciences.com/2020-c...scholar-awards). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις προτάσεις τους σε διάφορες χρονικές στιγμές (https://thesocialsciences.com/2020-c...all-for-papers).
Εκτός από τις επιστημονικές εργασίες (κεντρικές ομιλίες στην Ολομέλεια αξιόλογων μελετητών σε θέματα κληρονομιάς, πάνελ και παράλληλες συνεδρίες για τις θεματικές), το Συνέδριο προσφέρει ένα πλούσιο πολιτιστικό πρόγραμμα με δράσεις που αφορούν στην κληρονομιά της πόλης των Αθηνών (π.χ. Ο Αθηναϊκός Περίπατος και η Γνωριμία με το Εμπορικό Κέντρο της Αθήνας).
Η συμμετοχή σας στο συνέδριο θα μας τιμήσει ιδιαίτερα. Θα παρακαλούσαμε να διαδώσετε τις πληροφορίες σχετικά με το Συνέδριο σε ακαδημαϊκούς συναδέλφους, νέους μελετητές και φοιτητές. Eάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο chryssanthopoulou@yahoo.co.uk (Βασιλική Χρυσανθοπούλου, Πρόεδρος της Επιστημονικής/Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου, Τμήμα Φιλολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ή earvanitis@upatras.gr (Εργαστήριο Κοινωνιολογίας και Εκπαίδευσης, Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία, Πανεπιστήμιο Πατρών).

--
Eugenia Arvanitis (Ph.D.)
Editor, Diversity in Organizations, Communities
& Nations Research Network (https://ondiversity.com/journals/editors)
Fulbright Fellow-Greece, 2017-2018
Assistant Professor,
Department of Educational Sciences
& Early Childhood Education
University of Patras
Tel: +30 2610 969328
Mob:+30 6934078689
Portals: http://neamathisi.com, http://intercultural.upatras.gr/, http://lsedu.upatras.gr/?lang=el
& http://www.ecedu.upatras.gr/services/site/prosopiko.php