θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι στον σύνδεσμο http://www.ice.cam.ac.uk/courses/int...mer-programmes θα βρείτε πληροφορίες για με τα International Summer Programmes (5 July - 15 August 2020) του University of Cambridge.

--
Με εκτίμηση
---------------------------------
Γεώργιος Παπαθεοδώρου
Κοσμήτορας Σχολής Θετικών Επιστημών
Πανεπιστήμιο Πατρών
26504 Πάτρα

Τηλ. 2610 969638 - 2610 996275
Fax 2610 997245
email: nsdean@upatras.gr