ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Σας ενημερώνουμε ότι στην ιστοσελίδα www.minedu.gov.gr, του ΥΠΑΙΘ, έχουν αναρτηθεί με ημερομηνία 20/1/2015 α) θερινά σεμινάρια γλώσσας και πολιτισμού για το θέρος του 2015 και β) προπτυχιακές, μεταπτυχιακές σπουδές και έρευνα για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016.