ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Πληροφορικής Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΑ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ »

Τα συνεργαζόμενα τμήματα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής και Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών, στα πλαίσια του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ολοκληρωμένα Συστήματα Υλικού και Λογισμικού» το οποίο οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών , προκηρύσσουν για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 έως 25 θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών.

Η αίτηση και η λίστα των δικαιολογητικών ευρίσκονται και στην ιστοσελίδα:
http://www.ics.ece.upatras.gr/osyl. Τα δικαιολογητικά θα υποβληθούν μέχρι και την 15η Σεπτεμβρίου 2019 στη Γραμματεία του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής, ΜΟΝΟ με τη χρήση του Ψηφιακού Άλματος στη δικτυακή διεύθυνση https://matrix.upatras.gr/sap/bc/web...p/zups_pg_adm# .

Ο Διευθυντής του ΔΠΜΣ ΟΣΥΛ

Vassilis Paliouras

Associate Professor
Electrical and Computer Engineering Dept University of Patras, GR 26500
voice: +302610996446
fax: +302610997344