ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
• Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Πληροφορικής
• Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΑ
«ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ»


Τα συνεργαζόμενα τμήματα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής και Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών, στα πλαίσια του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών«Ολοκληρωμένα Συστήματα Υλικού και Λογισμικού » το οποίο οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών , προκηρύσσει για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 έως 25 θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών.

Η αίτηση και η λίστα των δικαιολογητικών ευρίσκονται και στην ιστοσελίδα: http://www.ics.ece.upatras.gr/osyl. Τα δικαιολογητικά θα υποβληθούν μέχρι και την 15η Σεπτεμβρίου 2019 στη Γραμματεία του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής, ΜΟΝΟμε τη χρήση του Ψηφιακού Άλματος στη δικτυακή διεύθυνσηhttps://matrix.upatras.gr/sap/bc/web...p/zups_pg_adm#.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Πανεπιστήμιο Πατρών, Γραμματεία ΤΜΗΥ&Π, 26 504 Πανεπιστημιούπολη-Ρίο-ΠΑΤΡΑ
THΛ: 2610-996940-45, FAX: 2610-997310, e-mail: secretary@ceid.upatras.gr
O Διευθυντής του Προγράμματος

Βασίλειος Παλιουράς, Αν. Καθηγητής