ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
• Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Πληροφορικής
• Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών
• Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΑ
«ΣΥΣΤΉΜΑΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ»
Τα συνεργαζόμενα τμήματα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών, Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών στα πλαίσια του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών«Συστήματα Επεξεργασίας Πληροφορίας και Μηχανική Νοημοσύνη» το οποίο οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών , προκηρύσσει για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, έως 25 θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών.

Η αίτηση και η λίστα των δικαιολογητικών ευρίσκονται και στην ιστοσελίδα: http://xanthippi.ceid.upatras.gr/dsp/.Τα δικαιολογητικά θα υποβληθούν μέχρι και την 15η Σεπτεμβρίου 2019 στη Γραμματεία του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής, ΜΟΝΟ με τη χρήση του Ψηφιακού Άλματος στη δικτυακή διεύθυνση https://matrix.upatras.gr/sap/bc/web...p/zups_pg_adm#.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Πανεπιστήμιο Πατρών, Γραμματεία ΤΜΗΥ&Π, 26 504 Πανεπιστημιούπολη-Ρίο-ΠΑΤΡΑ
THΛ: 2610-996940-45, FAX: 2610-993469, e-mail: secretary@ceid.upatras.gr


O Διευθυντής του Προγράμματος
Κωνσταντίνος Μπερμπερίδης, Καθηγητής