Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών, στο πλαίσιο του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών Εφαρμοσμένη Οικονομική και Ανάλυση Δεδομένων, για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, ανακοινώνει την έναρξη της διαδικασίας επιλογής μέχρι (40) μεταπτυχιακών φοιτητών για την απόκτηση Μ.Δ.Ε.

Οι αιτήσεις των υποψηφίων θα γίνονται δεκτές μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας http://postgrad.econ.upatras.gr/el/c...es/application
κατά το διάστημα: από 20 Μάιου 2019 έως και 30 Αυγούστου 2019 (Πρόσκληση Αιτήσεων)

A’ Φάση (υποβολή έως 21/6/2019 και συνέντευξη από 24/6/2019 έως 28/6/2019)

Β’ Φάση (υποβολή έως 30/8/2019 και συνέντευξη από 2/9/2019 έως 6/9/2019)

Αναλυτικές πληροφορίες θα βρείτε στην ιστοσελίδα http://postgrad.econ.upatras.gr

Πληροφορίες δίνονται από τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. «Εφαρμοσμένη Οικονομική και Ανάλυση Δεδομένων» του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου Πατρών, Πανεπιστημιούπολη, Ρίο, Τ.Κ 26504, τηλ. 2610 969 983, 2610 969 999, fax: 2610 997 622, e-mail: pgecon@upatras.gr , κ.κ.: Μακρή και Φερτάκη.


--
Nicholas Giannakopoulos, Associate Professor
Director of MSc Applied Economics and Data Analysis
Department of Economics
University of Patras
University Campus, Rio
26504 Patras, Greece
Tel.:00302610969843
Fax.: 00302610997622
Email: ngias@upatras.gr
Web: https://sites.google.com/view/nicholasgiannakopoulos/