Το Τμήμα Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών προκηρύσσει, για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 (χειμερινό εξάμηνο), την εισαγωγή:
1. Είκοσι (20) μεταπτυχιακών φοιτητών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, το οποίο οδηγεί σε
Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ) με τίτλο: «Προηγμένες Εφαρμογές στη Χημική Μηχανική»
2. είκοσι (20) Υποψήφιων Διδακτόρων στο Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών.
Ακολουθούν οι σχετικές ανακοινώσεις:

Ανακοίνωση - Προκήρυξη Εισαγωγής είκοσι (20) Μεταπτυχιακών Φοιτητών
Ανακοίνωση - Προκήρυξη Εισαγωγής είκοσι (20) Υποψήφιων Διδακτόρων

--
Σπυρίδων Ν. Φαναριώτης

Μαθηματικός

Προϊστάμενος Γραμματείας ΤΧΜ

Department of Chemical Engineering
University of Patras
Caratheodory 1, University Campus
GR 265 04 Rion - Patras, Greece
Tel: +30 2610 969500-1-2-3
Fax: +30 2610 969532