Σχετικά με το με αριθ. 25940/Ζ1/19/2/2019 έγγραφο της Υπηρεσίας μας με θέμα «Διμερείς κρατικές υποτροφίες στην Ουγγαρία»

Σας προωθούμε ηλεκτρ. μήνυμα της αρμόδιας Υπηρεσίας για υποτροφίες στην Ουγγαρία, με το οποίο ανακοινώνεται η μέχρι 12-4-2019 παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή σε θερινά σεμινάρια στην Ουγγαρία.

Με εκτίμηση

Τμήμα Δ΄- Φοιτητικών Θεμάτων & Υποτροφιών
Δ/νση Οργανωτικής & Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Τηλ: 210-3442404From: Hernádi Anna [mailto:anna.hernadi@tpf.hu]
Sent: Thursday, March 28, 2019 4:41 PM
To: Hernádi Anna
Cc: Bokodi Szabolcs; Ignáth Valéria; Elter Nikoletta; Urbán Balázs
Subject: t/I-- Call for application for Summer courses in Hungary 2019 prolonged- Bilateral State Scholarships

Dear Madam/Sir,

We would like to call your attention to that the call for application for Summer Courses in Hungarian language and culture held in 2019 in Hungary within the framework of Bilateral State Scholarships is prolonged until Friday, 12 April 2019, 11p.m.

We would be grateful if you could distribute this information to potential candidates (university students or graduates) by ex, publishing it on your website or sending it out in a newsletter.

Please, find under the below link the call including all the application information, as well as the application form, the online questionnaire where the application can be submitted, as well as the list of available summer courses: https://tka.hu/international-program...for-applicants

Thank you in advance.

Yours faitfully,


HERNÁDI Anna / Ms. Anna HERNÁDI
egységvezető-helyettes / deputy head


FELSOOKTATASI EGYSÉG / HIGHER EDUCATION DEPARTMENT
államközi ösztöndíjak / bilateral state scholarships

Tempus Közalapítvány / Tempus Public Foundation
1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1., 1438 Budapest 70, Pf. 508.
T: (+36 1) 237 1300 / 162. mellék | F: (+36 1) 239 1329
www.tka.hu


Környezetünk védelme érdekében a Tempus Közalapítvány munkatársai csak a legszükségesebb esetben nyomtatják ki e-mailjeiket.