Στον ακόλουθο σύνδεσμο μπορείτε να ενημερωθείτε για τις δράσεις της πρωτοβουλίας Study in Greece:
https://www.studyingreece.edu.gr/Blo...arch-2019.aspx


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Γενική Διεύθυνση Ανώτατης Εκπαίδευσης
Διεύθυνση Προσωπικού Ανώτατης Εκπαίδευσης
Τμήμα ΔΆ Μητρώου