Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για το πρόγραμμα επαγγελματικής πρακτικής άσκησης που έχει προκηρυχθεί και χρηματοδοτείται από το European Patent Office (EPO) και το European Union Intellectual Property Office (EUIPO).
Η διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος είναι 12 μήνες και απαιτείται η πρότερη συμμετοχή ως μέλος στο Pan-European Seal.
Περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα: www.epo.org/an-european-seal
Ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας: paneuropeanseal@epo.org
Από το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων
--
--
Με εκτίμηση
---------------------------------
Γεώργιος Παπαθεοδώρου
Κοσμήτορας Σχολής Θετικών Επιστημών
Πανεπιστήμιο Πατρών
26504 Πάτρα

Τηλ. 2610 969638 - 2610 996275
Fax 2610 997245
email: nsdean@upatras.gr