Το ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ (www.iceht.forth.gr) προκηρύσσει και φέτος το «Βραβείο Στρατής Σωτήρχος», που δημιούργησε από το 2005 με σκοπό να τιμήσει τη μνήμη ενός από τους διαπρεπέστερους ερευνητές του, του Καθηγητή Στρατή Σωτήρχου.
Το βραβείο απονέμεται κάθε δεύτερο χρόνο σε έναν ερευνητή, ο οποίος έχει διακριθεί παγκοσμίως για πρωτότυπα και σημαντικά ερευνητικά αποτελέσματα στην ευρύτερη περιοχή της Χημικής Μηχανικής. Η επιλογή γίνεται με αξιοκρατικά κριτήρια από διεθνώς καταξιωμένους επιστήμονες. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι νεώτεροι των 40 ετών κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των υποψηφιοτήτων (20.3.2019).

Η απονομή του βραβείου πραγματοποιείται στη διάρκεια του «Πανελληνίου Επιστημονικού Συνεδρίου Χημικής Μηχανικής», στο οποίο ο βραβευόμενος καλείται να παρουσιάσει την τιμητική Διάλεξη ΣΤΡΑΤΗΣ ΣΩΤΗΡΧΟΣ. Το 2019, το συνέδριο θα λάβει χώρα στην Αθήνα, και το βραβείο προγραμματίζεται να απονεμηθεί την Τετάρτη, 29 Μαΐου 2019.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν πληροφορίες για το βραβείο στο URL http://www.iceht.forth.gr/svslecture...ctureship.html .

Υποψηφιότητες (αλλά όχι αυτο-προτάσεις) μπορούν να υποβάλλονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έως τις 20 Μαρτίου 2019.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε είτε στο τηλέφωνο 2610 965278 είτε στο e-mail SVS_Award@iceht.forth.gr.