Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Πατρών ανακοινώνει ότι τον Ιούνιο 2018 ξεκινά το νέο πρόγραμμα Κατάρτιση Εκπαιδευτικών στη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και τη Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης ή Ξένης Γλώσσας.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε εν ενεργεία και σε αδιόριστους εκπαιδευτικούς, Προσχολικής, Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι θέλουν να αποκτήσουν εξειδικευμένες γνώσεις σε θέματα Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης. Η έμφαση δίνεται στην διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης ή Ξένης Γλώσσας και την διαχείριση της εκπαιδευτικής ετερότητας σε τυπικές και άτυπες μορφές εκπαίδευσης.
Το πρόγραμμα έχει συνολική διάρκεια 450 ώρες σε 40 εβδομάδες. Η διδασκαλία στηρίζεται σε ένα υβριδικό μοντέλο σύγχρονης και ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (eLearning). Συνεπώς ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να συμμετάσχουν από όλη την Ελλάδα ή και το εξωτερικό.
Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετάσχουν συμπληρωματικά και απόφοιτοι του προγράμματος Κατάρτιση Εκπαιδευτικών σε Θέματα Εκπαίδευσης Προσφύγων του ΚΕΚ ΠΠ.
Επιστημονικός υπεύθυνος του προγράμματος είναι ο Γιώργος Νικολάου, Καθηγητής του Πανεπιστημίου Πατρών και Πρόεδρος του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης.
Οι εγγραφές είναι ανοικτές καθΆ όλη τη διάρκεια του έτους.
Αναλυτικές πληροφορίες και η αίτηση συμμετοχής υπάρχουν στην ιστοσελίδα του προγράμματος.
--
Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) Πανεπιστημίου Πατρών
Κτήριο Πρυτανείας, Ισόγειο, Ρίο Πατρών, 265 04
Τηλ. 2610-996639
Fax. 2610-996673
Email: kedivim@upatras.gr
Ιστοσελίδα: http://kedivim.upatras.gr/
Skype: upatrascve
Facebook: http://www.facebook.com/upatrascve
Twitter: https://twitter.com/upatrascve