Επικοινωνούμε μαζί σας για να σας προσκαλέσουμε να συμμετάσχετε σε διαπολιτισμική μελέτη που υλοποιείται ταυτόχρονα σε δέκα χώρες. Σκοπός της έρευνας είναι να κατανοήσουμε το αίσθημα της εργασιακής ανασφάλειας και πώς βιώνετε την εργασία σας συνολικά. Η έρευνα απευθύνεται σε εργαζόμενους στο χώρο του Πανεπιστημίου (διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό όλων των βαθμίδων, διοικητικό και τεχνικό προσωπικό) καθώς και σε υποψήφιους διδάκτορες και μετα-διδάκτορες.

Συντονιστές της έρευνας είναι οι Dr. Lara Christina Roll (North-West University, South Africa), Prof. Ian Rothmann (North-West University, South Africa), και Prof. Hans De Witte (KU Leuven, Belgium και North-West University, South Africa). Συντονιστές της έρευνας στην Ελλάδα είναι η Δέσποινα Ξανθοπούλου (Επίκουρη Καθηγήτρια Οργανωτικής Ψυχολογίας, Τμήμα Ψυχολογίας, Α.Π.Θ.) και ο Ανδρέας Τσούνης (Υποψήφιος Διδάκτορας, Τμήμα Ψυχολογίας, Α.Π.Θ.).

Σημαντικές Επισημάνσεις:

1. Εάν δεχτείτε να λάβετε μέρος στην έρευνα θα κληθείτε να συμπληρώσετε ανώνυμα ερωτηματολόγια, ηλεκτρονικά. Οι πληροφορίες που θα δώσετε με τις απαντήσεις σας είναι εμπιστευτικές και θα χρησιμοποιηθούν αυστηρά για τους σκοπούς της παρούσας έρευνας.
2. Τα ερωτηματολόγια αποτελούνται από ερωτήσεις κλειστού τύπου. Σας παρακαλούμε να διαβάσετε την κάθε ερώτηση ή πρόταση και να επιλέξετε την απάντηση που σας εκφράζει περισσότερο. Δεν υπάρχουν σωστές ή λάθος απαντήσεις. Για αυτό σας παρακαλούμε να απαντήσετε με ειλικρίνεια. Ο συνολικός χρόνος που απαιτείται για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου δεν ξεπερνά τα 20-25 λεπτά.
3. Η συμμετοχή στην έρευνα είναι ανώνυμη. Δε θα σας ζητηθεί να συμπληρώσετε το όνομά σας ή κάποιο άλλο στοιχείο από το οποίο να μπορεί να γίνει φανερή η ταυτότητά σας.
4. Είναι σημαντικό να έχετε κατανοήσει τους στόχους της έρευνας και ποια θα είναι η δική σας εμπλοκή. Η συμμετοχή σας είναι εθελοντική και μπορείτε να αρνηθείτε να συμμετάσχετε στην έρευνα. Η άρνησή σας να συμμετάσχετε στην έρευνα δε θα σας επηρεάσει αρνητικά με κανέναν τρόπο. Επίσης, σε περίπτωση που δεχτείτε να λάβετε μέρος, μπορείτε να αποσυρθείτε από την έρευνα οποιαδήποτε στιγμή το επιθυμείτε, χωρίς καμία επίπτωση.
5. Η συμπλήρωση και υποβολή του ερωτηματολογίου, αποτελεί αυτομάτως την αποδοχή σας να συμμετάσχετε στην έρευνα.

Μπορείτε να συμμετάσχετε στην έρευνα μέσω του παρακάτω ηλεκτρονικού συνδέσμου:

http://surveys.psy.auth.gr/surveys/e...mio-afasi-2nd/


Ευχαριστούμε θερμά για τη συνεργασία!

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση είμαστε στη διάθεσή σας.

Ανδρέας Τσούνης
email: atsounis@psy.auth.gr

Ξανθοπούλου Δέσποινα
email: dxanthopoulou@psy.auth.gr Τηλ. 2310- 997216