Το 6ο τεύχος της Διεθνούς Ηλεκτρονικής Περιοδικής Έκδοσης:
«Πολιτικές και Κοινωνικές Επιστήμες»,
αναρτήθηκε στο διαδικτυακό τόπο http://politika.inpatra.gr/issues/.

Σας ευχόμαστε μια όμορφη και δημιουργική εβδομάδα!


Με φιλικούς χαιρετισμούς,

Παντελής Γεωργογιάννης,
Καθηγητής Πανεπιστημίου
π. Πρόεδρος ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Πατρών
π. Πρόεδρος της Συνόδου Προέδρων Παιδαγωγικών Τμημάτων Ελλάδας και Κύπρου
http://politika.inpatra.gr
τηλ. / Fax: 2613-019948
email: politika@inpatra.gr