Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο

Σας ενημερώνουμε ότι το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, υπό την αιγίδα του ΥΠΑΙΘ και την υποστήριξη της Αλεξάνδρειας Ζώνης Καινοτομίας Α.Ε., διοργανώνει το 1ο Θερινό Σχολείο (summer school).

Το θέμα του θερινού σχολείου είναι ‘’Τεχνολογίες Ασύρματων και Κινητών Επικοινωνιών και Ανάπτυξη Εφαρμογών Κινητού και Διάχυτου Υπολογισμού’’ και θα πραγματοποιηθεί από 8-20 Σεπτεμβρίου 2014. Το θερινό σχολείο απευθύνεται σε πτυχιούχους Τμημάτων Πληροφορικής ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Πανεπιστημίων και ΤΕΙ ή άλλων συναφών ειδικοτήτων.

Επιπλέον πληροφορίες μπορούν να αναζητηθούν στην ιστοσελίδα: http://sdy.eap.gr/summerschool.