Αποτελέσματα 1 μέχρι 1 από 1

Θέμα: Δ.Π.Μ.Σ. Πληροφορική και Υπολογιστική Βιοϊατρική Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

 1. #1
  Εξέχων Μέλος Eίδωλο του eutuxia
  Ημερομηνία Εγγραφής
  Jul 2014
  Τοποθεσία
  Πανεπιστήμιο Πατρών
  Δημοσιεύσεις
  1,489

  Ανακοίνωση Δ.Π.Μ.Σ. Πληροφορική και Υπολογιστική Βιοϊατρική Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

  Προκήρυξη θέσεων Μεταπτυχιακών Φοιτητών για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017
  Τα Τμήματα β€œΠληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική” και β€œΠληροφορικής” της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (ΠΘ) ανακοινώνουν την έναρξη της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων για την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών - φοιτητριών στο χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) με τίτλο:
  «Πληροφορική και Υπολογιστική Βιοϊατρική»
  με στόχο την ειδίκευση πτυχιούχων/διπλωματούχων επιστημόνων στους τομείς:
  α) της Υπολογιστικής Ιατρικής, της Υπολογιστικής Βιολογίας και των Εφαρμογών τους (ροή Βιοϊατρικής), και β) της Ασφάλειας Υπολογιστικών και Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων, της Διαχείρισης Μεγάλου Όγκου Δεδομένων, και της Προσομοίωσης (ροή Πληροφορικής).

  Δικαίωμα εγγραφής
  Στο Δ.Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Πληροφορικής, Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική, Φυσικής, Μαθηματικών, Βιολογίας, διπλωματούχοι Πολυτεχνείων και Πολυτεχνικών Σχολών, και συναφών ειδικοτήτων των πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αντίστοιχων Τμημάτων ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου.
  Επίσης, προβλέπεται η εισαγωγή στο Δ.Π.Μ.Σ. υποψηφίων διδακτόρων (του ΠΘ ή άλλων Ιδρυμάτων), οι οποίοι επιθυμούν να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν σε συγκεκριμένα μεταπτυχιακά μαθήματα.
  Ο αριθμός εισακτέων κατ’ ανώτατο όριο ορίζεται σε τριάντα (30) ανά ροή.

  Φοίτηση
  Το Δ.Π.Μ.Σ. οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) και η διάρκειά του ορίζεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα από την ημερομηνία της εγγραφής.
  Το Δ.Π.Μ.Σ. περιλαμβάνει μαθήματα επιλογής κατά τη διάρκεια των δύο (2) πρώτων εξαμήνων και υποχρεωτική εκπόνηση μεταπτυχιακής εργασίας κατά τη διάρκεια του τρίτου εξαμήνου. Το ΜΔΕ απονέμεται μετά τη συμπλήρωση τουλάχιστον 90 πιστωτικών μονάδων (ECTS), που κατανέμονται ως εξής:
   τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες σε κάθε ένα από τα πρώτα δύο εξάμηνα. Οι πιστωτικές μονάδες συγκεντρώνονται με την επιτυχημένη παρακολούθηση και εξέταση σε σειρά μεταπτυχιακών μαθημάτων και
   τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες με την επιτυχή εκπόνηση και παρουσίαση της μεταπτυχιακής εργασίας.
  Τα μαθήματα των δύο ροών (Βιοϊατρικής και Πληροφορικής) είναι ανεξάρτητα και προσφέρονται από τα Τμήματα της Σχολής Θετικών Επιστημών του ΠΘ.
  Για την παρακολούθηση και απόκτηση του ΜΔΕ οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται να καταβάλουν δίδακτρα, ύψους 1500 ευρώ. Η καταβολή των διδάκτρων γίνεται τμηματικά, κατά την εγγραφή των φοιτητών στα τρία εξάμηνα.
  Για περισσότερες λεπτομέρειες, οι ενδιαφερόμενοι παραπέμπονται στο ιδρυτικό ΦΕΚ, τον κανονισμό λειτουργίας και την ύλη των διδασκόμενων μαθημάτων, που υπάρχουν στην ιστοσελίδα: http://www.icb.sci.uth.gr/

  Υποβολή αιτήσεων – Δικαιολογητικά
  Η πρώτη περίοδος υποβολής των φακέλων υποψηφιότητας είναι από 1 Ιουνίου 2016 έως 30 Ιουλίου 2016 και η δεύτερη από 1 Σεπτεμβρίου 2016 έως 9 Σεπτεμβρίου 2016.
  Οι αιτήσεις υποβάλλονται ταχυδρομικά ή αυτοπροσώπως στη Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ καθημερινά 11:00-13:00, στη διεύθυνση: Παπασιοπούλου 2-4, Τ.Κ:35131, Λαμία.
  Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα πρέπει να καταθέσουν οι υποψήφιοι είναι:
  1. Αίτηση (βρίσκεται στη ιστοσελίδα του Δ.Π.Μ.Σ. http://www.icb.sci.uth.gr/?q=node/261 β†’ Αίτηση υποψηφιότητας στο Δ.Π.Μ.Σ. ή παραλαμβάνεται από τη Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ).
  2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
  3. Αντίγραφο Πτυχίου/Διπλώματος, ή βεβαίωση της γραμματείας του εκπαιδευτικού ιδρύματος προέλευσης των υποψηφίων για την εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων υποχρεώσεών τους
  4. Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθμολογίας (με ακριβή μέσο όρο)
  5. Επιστημονικές δημοσιεύσεις, διακρίσεις (εάν υπάρχουν)
  6. Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας (εάν υπάρχουν)
  7. Επιπρόσθετα προσόντα (ειδικά σεμινάρια, μελέτες, μεταπτυχιακοί τίτλοι, πτυχία συμπληρωματικής εκπαίδευσης κ.λ.π.)
  8. Όλα τα ως άνω δικαιολογητικά κατατίθενται υποχρεωτικά και σε ηλεκτρονική μορφή (CD).

  Οι υποψήφιοι θα κληθούν να δώσουν συνέντευξη σε ημερομηνία που θα ανακοινωθεί. Υποψήφιος ο οποίος κατά την υποβολή δεν είναι κάτοχος πτυχίου/διπλώματος, είναι υποχρεωμένος να το προσκομίσει κατά την ημερομηνία εγγραφής του (εφόσον επιλεγεί).
  Πληροφορίες δίνονται από τη Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ., στο ισόγειο της Σχολής Θετικών Επιστημών, κα Ραφαηλίδου, 22310-66703 και κα Λεκάτη, 22310-66731.
  Τελευταία επεξεργασία από dany; 03-06-2016 την 16:41.
  ========================================
  Ευτυχία Πολυχρονάκη
  Διοικητικός Υπάλληλος Ι.Δ.Α.Χ.
  Πανεπιστήμιο Πατρών
  Γραμματεία Τμήματος Μαθηματικών (γραφείο 152)
  265 04 Πάτρα
  ΕΛΛΑΔΑ
  ========================================
  tel:+30-2610-996748
  fax: +30-2610-997186
  email: eutuxia@math.upatras.gr
  ========================================

Δικαιώματα Δημοσιεύσεων

 • Δεν επιτρέπεται να δημοσιεύσετε νέα θέματα
 • Δεν επιτρέπεται να επεξεργαστείτε τις απαντήσεις
 • Δεν επιτρέπεται να ανεβάσετε επισυναπτόμενα
 • Δεν επιτρέπεται να επεξεργαστείτε τις δημοσιεύσεις σας
 •  
 • BB κώδικας είναι Ενεργός
 • Smilies είναι Απενεργοποιημένα
 • [IMG] κώδικας είναι Ενεργός
 • [VIDEO] κώδικας είναι Ενεργός
 • HTML κώδικας είναι Ενεργός
Επικοινωνία
Εργαστήριο Η/Υ & Εφαρμογών
Πανεπιστημιούπολη, T.K. 265 00, Ρίο Πατρών
Τηλ: +30 2610 997280
Φαξ: +30 2610 997424
lcsa@math.upatras.gr
Ακολουθήστε μας
Ανάπτυξη & Συντήρηση Ιστοχώρου
Εργαστήριο Η/Υ & Εφαρμογών
Εργαστήριο Η/Υ & Εφαρμογών
Υπεύθ. Επικοινωνίας : Δ. Ανυφαντής (Ε.Τ.Ε.Π)