Σας ενημερώνουμε ότι στον Ιστότοπο του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών έχει αναρτηθεί το Πρόγραμμα Εξετάσεων Εαρινού Εξαμήνου 2023/24.

Το πρόγραμμα εξετάσεων ανακοινώθηκε στην ιστοσελίδα

https://www.econ.upatras.gr/2024/05/...-ioylioy-2024/

*Με κάθε επιφύλαξη για τυχόν αλλαγές.

.............................................
Γραμματεία Τμήματος Οικονομικών Επιστημών
Πανεπιστήμιο Πατρών
Πάτρα
Τ.Κ. 26504