Οι δηλώσεις ΧΕΙΜΕΡΙΝΩΝ μαθημάτων στο Εαρινό Εξάμηνο 2023-2024 των προπτυχιακών φοιτητών του Τμήματος Μαθηματικών με ακαδημαϊκό έτος εισαγωγής από το 2000-01 έως και το 2014-15, θα πραγματοποιηθούν ηλεκτρονικά μέσω του ιστότοπου http://eadmin.math.upatras.gr/uni/up...math/index.jsp απο Τρίτη 21 Μαϊου 2024 έως και την Τρίτη 28 Μαΐου 2024 ώρα 23:59, προκειμένου να προβούν σε δήλωση των ΧΕΙΜΕΡΙΝΩΝ μαθημάτων τους.

Ο αριθμός των πιστωτικών μονάδων του εξαμηνιαίου Προγράμματος Σπουδών για επι πτυχίω φοιτητές ορίζεται ως και (90) ECTS μονάδες (για μαθήματα οποιουδήποτε χειμερινού εξαμήνου)

Θα πρέπει να δηλωθούν εκ νέου, ΟΛΑ τα χειμερινά μαθήματα που επιθυμεί κάποιος να εξεταστεί τον Ιούνιο. (ανεξαρτήτως της δήλωσης που έγινε στο χειμερινό εξάμηνο και της μη εξέτασης των μαθημάτων τον Φλεβάρη).

ΠΡΟΣΟΧΗ:
Η επιλογή διδάσκοντος/τμήματος για τα υποχρεωτικά μαθήματα κορμού είναι υποχρεωτική και απαραίτητη για την κατοχύρωση του βαθμού του φοιτητή μετά την συμμετοχή του στις εξετάσεις.


Για προβλήματα σύνδεσης ακολουθείτε τα παρακάτω βήματα:

Για την περίπτωση του Firefox:
(1) Θα πρέπει να γράψετε στο Firefox την διεύθυνση "about:config" και να συνεχίσετε όταν εμφανιστούν μηνύματα επιβεβαίωσης.
(2) Στο πεδίο αναζήτησης που εμφανίζεται γράφετε "tls" ώστε να εμφανιστούν οι ρυθμίσεις TLS του Firefox.
(3) Μία από τις μεταβλητές που εμφανίζονται είναι η "security.tls.version.enable-deprecated". Αν αυτή γίνει (με διπλό κλικ) "true" αντί για "false" τότε θα πρέπει να είναι δυνατή η σύνδεση.

Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών μπορεί να επανέλθει η τιμή σε "false".

Η σύνδεσή σας να μην πραγματοποιείται μέσω του CHROME

Εάν παρά τα παραπάνω βήματα η σύνδεση σας δεν κατέστη εφικτή, παρακαλώ να ενημερώσετε άμεσα την Γραμματεία μέσω μέηλ στο secr-math@math.upatras.gr με επισύναψη print screen του σφάλματος που σας παρουσιάζει, ΕΝΤΟΣ της προθεσμίας των δηλώσεων, προκειμένου να επιλυθεί το ζήτημα.