Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων για δωρεάν κάρτα σίτισης παρατείνεται έως 15 Νοεμβρίου 2023

Από την Δ/νση Φοιτητικής Μέριμνας