Πρόγραμμα μαθημάτων Τμήματος Οικονομικών Επιστημών Α.Ε. 2023-24


https://www.econ.upatras.gr/undergra...gio-programma/

--
.............................................
Γραμματεία Τμήματος Οικονομικών Επιστημών
Τηλ: 2610 962591, 2610 962592, 2610 962590
e-mail: econ-secr@upatras.gr
Πανεπιστημιούπολη Ρίου, Τ.Κ. 26504 Πάτρα