Αγαπητοί πρωτοετείς φοιτητές,

Σας ενημερώνουμε ότι από την Δευτέρα 2 Οκτωβρίου έως και την Πέμπτη 12 Οκτωβρίου 2023 ώρα 23:59 οι εγγραφέντες βάσει των αρχείων του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α, πρωτοετείς φοιτητές 2023-2024, θα μπορούν να εισέρχονται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ψηφιακού άλματος http://eggrafes.upatras.gr προκειμένου να συμπληρώσουν τα λοιπά στοιχεία που τους ζητούνται KAI να τα αναρτήσουν ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ σε μορφή pdf
(ΠΡΟΣΟΧΗ όχι άλλες μορφές όπως doc, jpeg κλπ) τα παρακάτω:
  • Απλή Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας (και τις δύο όψεις σε ένα αρχείο)
  • Πιστοποιητικό γέννησης (όχι ληξιαρχική πράξη βάπτισης ή ληξιαρχική πράξη γέννησης)
  • Έντυπο στο οποίο να αναγράφεται ο αριθμός ΑΜΚΑ (για διευκόλυνσή σας μπορείτε να το αναζητήσετε άμεσα στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.amka.gr/AMKAGR )
  • καθώς και μία Φωτογραφία τύπου ταυτότητας (δεν έχει σημασία αν θα είναι έγχρωμη ή ασπρόμαυρη)


ΠΡΟΣΟΧΗ:
1. Για την επισύναψη των δικαιολογητικών θα πρέπει πρώτα να έχετε αποθηκεύσει τα στοιχεία εισαγωγής σας και η αίτησή σας να έχει πάρει έναν μοναδικό αριθμό. Βεβαιωθείτε πριν την εκκίνηση της επισύναψης ότι έχετε αποθηκεύσει τα στοιχεία σας.
2. Η συμπλήρωση των στοιχείων να γίνεται με ΚΕΦΑΛΑΙΑ ελληνικά γράμματα.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, θα δίδεται ένας ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ο οποίος ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΕΙ ότι η διαδικασία ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ ΕΠΙΤΥΧΩΣ .
Δεν χρειάζεται να καλείται στην Γραμματεία για επιβεβαίωση της εγγραφής σας!

Κρίνεται ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ η συμπλήρωση του αριθμού ΑΜΚΑ και του 8ψήφιου κωδικού εξετάσεων υποψηφίου που χρησιμοποιήθηκε για την εισαγωγή τους στην ηλεκτρονική εφαρμογή του Μηχανογραφικού Δελτίου.

Η εν λόγω διαδικασία υλοποιείται μόνο εξ αποστάσεως ΧΩΡΙΣ ΦΥΣΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ στη Γραμματεία του Τμήματος εισαγωγής.

Η Γραμματεία θα προχωρά στην επαλήθευση των στοιχείων των παραπάνω φοιτητών τα οποία αποτυπώνονται στην ηλεκτρονική λίστα εγγεγραμμένων του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α., σε αντιπαραβολή με τα στοιχεία που αναγράφονται στην ταυτότητά τους και στο έντυπο στο οποίο αναγράφεται το ΑΜΚΑ.

Σε περίπτωση που παρατηρούνται αναντιστοιχίες στα συμπληρωμένα, κατά την ηλεκτρονική εγγραφή στο Υπουργείο, στοιχεία φοιτητών (κεφάλαιο 2 της εγκυκλίου) η Γραμματεία προβαίνει στην άμεση διόρθωσή τους στην πλατφόρμα του Ψηφιακού Άλματος (σύμφωνα με τα στοιχεία της αναρτημένης στο σύστημα Αστυνομικής Ταυτότητας και του ΑΜΚΑ).

Μετά την ολοκλήρωση του παραπάνω ελέγχου η Γραμματεία οριστικοποιεί την αίτηση, εγκρίνει την εισαγωγή των φοιτητών.

H αποστολή των πιστοποιητικών εγγραφής και των κωδικών πρόσβασης μέσω της υπηρεσίας τηλεματικής του Πανεπιστημίου, θα πραγματοποιείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, για την αποφυγή της δια ζώσης συνεργασίας των φοιτητών με τις Γραμματείες των Τμημάτων εισαγωγής τους.

Πιο συγκεκριμένα, τα στοιχεία του Προσωπικού Λογαριασμού Χρήστη (UPnet ID) των νεοεισαχθέντων πρωτοετών φοιτητών και οι σχετικές οδηγίες θα στέλνονται από το Τμήμα Δικτύων, στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) που έχουν δηλώσει οι φοιτητές κατά την εγγραφή τους στο Πανεπιστήμιο Πατρών μέσω της πλατφόρμας http://eggrafes.upatras.gr . Η αποστολή των "UPnet ID" στους πρωτοετείς φοιτητές θα είναι αυτόματη, ωστόσο θα γίνεται μετά από τον έλεγχο των υποβληθέντων δικαιολογητικών και την ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφής τους από την Γραμματεία του Τμήματός τους.

Ειδικότερα δε, η αποστολή των πιστοποιητικών εγγραφής δύναται να πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά μετά την παρέλευση ΤΡΙΩΝ ΗΜΕΡΩΝ από την οριστικοποίηση της εγγραφής από τη Γραμματεία στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που θα αποδοθεί στον φοιτητή από το Ίδρυμα.

ΠΡΟΣΟΧΗ:
Για οποιεσδήποτε διευκρινήσεις μπορείτε να επικοινωνείτε με την Γραμματεία ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά (και μόνο για ζητήματα που δεν αναφέρονται ξεκάθαρα και ρητά στην συγκεκριμένη ανακοίνωση ή στις οδηγίες συμπλήρωσης):

Μαρία Θωμοπούλου: mthomopoulou@math.upatras.gr (φοιτητές που το επώνυμό τους ξεκινά από Α έως ΜΕ)
Θεώνη Τζουραμάνη: noula@math.upatras.gr (φοιτητές που το επώνυμό τους ξεκινά από ΜΗ έως Ω)

Πληροφορίες για μετεγγραφές υπάρχουν εδώ: https://www.upatras.gr/foitites/foitisi/metengrafes/

Η διαδικασία της 2ης φάσης, περιγράφεται επίσης αναλυτικά στους συνδέσμους
https://www.upatras.gr/foitites/prot...oniki-engrafi/ και
https://my.upatras.gr/protoeteis/