Οι πρωτοετείς φοιτητές του Πανεπιστημίου Πατρών οι οποίοι επιθυμούν να εκδώσουν ειδική κάρτα δωρεάν σίτισης για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση με τα σχετικά δικαιολογητικά στην ηλεκτρονική πλατφόρμα https://sitisi.upatras.gr/sitisi από την ημερομηνία εγγραφής τους έως την 31η Οκτωβρίου 2023.

Εκπρόθεσμες αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την έκδοση ειδικής κάρτας δωρεάν σίτισης αποτελεί
α)η ολοκλήρωση της εγγραφής στο Τμήμα εισαγωγής,
β)η έκδοση σχετικής βεβαίωσης εγγραφής και
γ) η παραλαβή σχετικών κωδικών πρόσβασης.

Πληροφορίες για τη διαδικασία και τα απαραίτητα δικαιολογητικά έκδοσης ειδικής κάρτας δωρεάν σίτισης είναι διαθέσιμα στον ιστότοπο του Πανεπιστημίου Πατρών στην ενότητα Σίτιση:
https://www.upatras.gr/foitites/foit...merimna/sitisi /

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΊΑ:
√ Τμήμα Σίτισης και Παροχών
Τηλ.: 2610 997977,2610 997976
E-mail: dfm@upatras.gr