Αγαπητές(οι)

Δόθηκε μιά νέα υπηρεσία πληροφόρησης για το Πανεπιστήμιο Πατρών και στο κινητό τηλέφωνο για φοιτήτριες και φοιτητές αλλά και για διδάσκοντες, εργαζόμενους και επισκέπτες του. Σχεδιάσθηκε και αναπτύχθηκε εξολοκλήρου απο προσωπικό του Πανεπιστημίου μας.

Μπορείτε να την βρείτε στον σύνδεσμο

https://www.upatras.gr/efarmogi-enim...zkFSUnOjIsHd50

Ο Πρύτανης
Χ. Ι. Μπούρας
Καθηγητής