Γερμανικά Ι , ΙΙ, ΙΙΙ & ΙV
Τετάρτη 13/9/2023 ώρα: 17.00-19.00

Η εξέταση θα γίνει στην αιθ. Τ15 στο κτίριο του τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας

Η ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ

ΦΡ. ΣΑΒΒΑ
( ΕΕΠ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ)
fsava@upatras.gr
2610-997705