Βρέθηκε πορτοφόλι στην αίθουσα ΑΘΕ 12. Βρίσκεται στη Γραμματεία