Στο πλαίσιο του έργου CityGO, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση αναπτύχθηκε το διαδικτυακό μάθημα Human-Robot Interaction (Αλληλεπίδραση Ανθρώπου-Ρομπότ) το οποίο δίνει έμφαση στα ρομπότ που χρησιμοποιούνται στις έξυπνες πόλεις. Το μάθημα, μόνο για αυτό το εξάμηνο, διατίθεται εντελώς δωρεάν και ανοιχτά σε όλους.

Το μάθημα καλύπτει διάφορες πτυχές της αλληλεπίδρασης ανθρώπου-ρομπότ, συμπεριλαμβανομένων των αρχών σχεδιασμού, των τρόπων αλληλεπίδρασης και των μεθόδων αξιολόγησης. Το μάθημα διδάσκεται ασύγχρονα και παρέχει στους φοιτητές την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε συζητήσεις και συνεργατικές δραστηριότητες.

Για να παρακολουθήσουν το μάθημα, οι φοιτητές θα πρέπει πρώτα να εγγραφούν σε αυτό τον ιστότοπο, όπου θα αποκτήσουν πρόσβαση στο υλικό του μαθήματος. Στη συνέχεια, θα πρέπει να ενταχθούν στην κοινότητα Discord μέσω του παρεχόμενου συνδέσμου, όπου θα μπορούν να επικοινωνούν και να συνεργάζονται με τους συμφοιτητές και τους διδάσκοντες για όλη τη διάρκεια του μαθήματος, και να λαμβάνουν σχόλια από τους καθηγητές.

Για να συμμετάσχετε στο μάθημα, στείλτε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με τα στοιχεία σας στο sqlab.upatras@gmail.com και θέμα (subject): "Εγγραφή στο μάθημα HRI", αναφέροντας και αν επιθυμείτε βεβαίωση ολοκλήρωσης του μαθήματος όταν/αν ολοκληρώσετε το μάθημα, ή αν απλά επιθυμείτε να το μελετήσετε στο χρόνο σας και να έχετε πρόσβαση στο υλικό.

Μιχάλης Ξένος

Καθηγητής ΤΜΗΥΠ Πανεπιστήμιο Πατρών