Ενημερώνουμε τους φοιτητές του Τμήματός μας σχετικά με την επιλογή μεταξύ των μαθημάτων Διακριτά Μαθηματικά ή Μαθηματική Λογική για τα εξής:

Οι φοιτητές ΚΑΙ ΜΟΝΟΝ που είχαν επιλέξει ως μάθημα κορμού την Μαθηματική Λογική, αλλά το σύστημα κατά την διάρκεια των δηλώσεων του εαρινού εξαμήνου 2015 τους εμφάνιζε ως κορμού τα Διακριτά Μαθηματικά, και τους ανάγκαζε να το δηλώσουν και εξαιτίας αυτού έχασαν την δυνατότητα επιλογής ενός άλλου μαθήματος, να στείλουν ένα μέηλ στο eutuxia@math.upatras.gr με την εξής μορφή:

Ονοματεπώνυμο, Α.Μ. και έπειτα ένα κείμενο που θα γράφει:

Είχα δηλώσει ως μάθημα κορμού την Μαθηματική Λογική. Επιθυμώ την διαγραφή του μαθήματος Διακριτά Μαθηματικά ως κορμού και στην θέση του να μπεί το μάθημα:......

Η αλλαγή θα γίνει απο την Γραμματεία.