Παρακαλούνται οι φοιτητές/φοιτήτριες που ενδιαφέρονται για το μάθημα "Φυσική της Ατμόσφαιρας ΙI – Μετεωρολογία ΙΙ" να εγγραφούν στο eclass του μαθήματος: https://eclass.upatras.gr/courses/PHY1979/

Ο Διδάσκων
Ανδρέας Καζαντζίδης