Εμφανίζονται σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία του φοιτητολογίου (progress), οφειλόμενα κατά κύριο λόγω στον ασυνήθιστα μεγάλο όγκο ερωτημάτων που δρομολογούνται προς αυτό.

Καταβάλλονται από μέρους μας όλες οι απαιτούμενες προσπάθειες για την αποκατάσταση της ομαλής λειτουργίας της εφαρμογής. Παρακαλούμε για την σύνδεση στην εφαρμογή Ηλεκτρονικής Γραμματείας ΜΟΝΟ από το https://progress.upatras.gr και όχι μέσω τρίτων, μη ασφαλών, εφαρμογών για κινητά τηλέφωνα.

Θεόδωρος Σερεμέτης
Διπλ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
& Τεχνολογίας Υπολογιστών
Προϊστάμενος Διεύθυνσης
Ψηφιακής Διακυβέρνησης και
Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών