Αγαπητοί φοιτητές και φοιτήτριες,

Σε συνέχεια της υπ' αριθμ. 848/01.02.2023 συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών, σας ενημερώνουμε ότι οι εκπρόσωποι των Φοιτητικών Επιστημονικών Ομάδων του Πανεπιστημίου Πατρών μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά αιτήματα οικονομικής ενίσχυσης για το A' εξάμηνο 2023 (Ιανουάριος – Ιούνιος) από σήμερα 03 Φεβρουαρίου έως και 20 Φεβρουαρίου και ώρα 23:59 (αυστηρά).
Η οικονομική ενίσχυση αφορά στα παρακάτω:

Αιτήματα Χρηματοδότησης για την διοργάνωση εκδηλώσεων π.χ. διοργάνωση ημερίδας, σεμιναρίου, ενημερωτικής εκδήλωσης, workshop κ.α. και
Αιτήματα Χρηματοδότησης για ¶λλες Δράσεις π.χ. συμμετοχή σε εκδήλωση άλλου φορέα, δαπάνες αναλωσίμων ή μικροεξοπλισμού, πληρωμή συνδρομών κ.α.

Διευκρινίσεις:

1) Στην περίπτωση που απαιτείται η χρηματοδότηση περισσότερων της μίας δράσης θα πρέπει να συμπληρωθεί ανάλογος αριθμός αιτημάτων.

2) Δράσεις που διοργανώνονται από περισσότερες από μία ομάδες, το αίτημα και η ενίσχυση θα επιμερίζεται στη βάση του μέρους της δράσης που αντιστοιχεί σε κάθε ομάδα, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν χρηματοδοτείται διπλά η ίδια δράση.

Τμήμα Μεταφοράς Τεχνολογίας, Καινοτομίας
& Επιχειρηματικότητας
Τηλέφωνο: 2610 99 7890 & 7224
E-mail: patrasiq@upatras.gr
Ιστοσελίδα: https://researchsupport.upatras.gr