Σας ενημερώνουμε ότι στον Ιστότοπο του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, έχει αναρτηθεί το Πρόγραμμα Εξετάσεων Χειμερινού Εξαμήνου 2022-2023.


http://www.econ.upatras.gr/sites/def..._2023_v3_2.pdf

*με κάθε επιφύλαξη για τυχόν αλλαγές.