Σας ενημερώνουμε ότι βρέθηκε ακαδημαϊκή ταυτότητα της φοιτήτριας του Τμήματός μας Χαρίκλειας Τσιβόλα. Παρακαλείτε να επικοινωνήσει με την Γραμματεία Πρυτανείας του Πανεπιστημίου μας.


Απο τη Γραμματεία