Η πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης “eclass” δεν θα είναι διαθέσιμη την Πέμπτη 29 Σεπτεμβρίου από 9:00 έως 15:00, λόγω αναβάθμισης του λογισμικού Open eClass από την έκδοση 3.12.4 στην έκδοση 3.13 και αλλαγής του τρόπου πιστοποίησης χρηστών μέσω της Κεντρικής Υπηρεσίας Ταυτοποίησης & Εξουσιοδότησης του Πανεπιστημίου Πατρών.
Η νέα έκδοση θα προσφέρει μια σειρά από νέα χαρακτηριστικά και βελτιώσεις:

  • Ενότητες μαθήματος:Υποστήριξη πρόσβασης σε επόμενη ενότητα μόνο αν έχουν ολοκληρωθεί συγκεκριμένες δραστηριότητες (π.χ. ασκήσεις, εργασίες, άνοιγμα εγγράφων κ.λπ.) σε προηγούμενη ενότητα.
  • Ασκήσεις: Νέος τύπος ερώτησης “Συμπλήρωμα κενών από καθορισμένες απαντήσεις”.
  • Προφίλ του χρήστη: Βελτίωση ταξινόμησης μαθημάτων. Σήμανση μαθημάτων ως 'αγαπημένα'.
  • Διαδραστικό Περιεχόμενο (h5p): Δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης του διδακτικού υλικού (αποθήκευση και μεταφορά από ένα μάθημα σε άλλο).
  • Ιστολόγιο: Δυνατότητα απόκρυψης / εμφάνισης μιας ανάρτησης.
  • Εργασίες: Διάφορες βελτιώσεις.
  • Ερωτηματολόγια: Διάφορες βελτιώσεις.
  • Ανεστραμμένη τάξη: Διόρθωση προβλήματος.Η πιστοποίηση μέσω της Κεντρικής Υπηρεσίας Ταυτοποίησης & Εξουσιοδότησης του Πανεπιστημίου Πατρών απλοποιεί την διαδικασία εγγραφής νέων χρηστών που διαθέτουν ιδρυματικό λογαριασμό. Δεν μεσολαβεί πλέον το βήμα συμπλήρωσης της φόρμας εγγραφής και έγκρισης των αιτήσεων εκπαιδευτών. Οι χρήστες εισέρχονται με τον ιδρυματικό τους λογαριασμό και αντιστοιχίζονται αυτόματα στο ρόλο τους (εκπαιδευτής ή εκπαιδευόμενος) και στο Τμήμα τους.
--

Για την Διεύθυνση Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών

Θεόδωρος Σερεμέτης

Διπλ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

& Τεχνολογίας Υπολογιστών

Αν. Προϊστάμενος Τμήματος

Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λογισμικού