Αποτελέσματα 1 μέχρι 1 από 1

Θέμα: Εγγραφές επιτυχόντων 2022-2023

 1. #1
  Εξέχων Μέλος Eίδωλο του eutuxia
  Ημερομηνία Εγγραφής
  Jul 2014
  Τοποθεσία
  Πανεπιστήμιο Πατρών
  Δημοσιεύσεις
  2,731

  Επείγουσα Ανακοίνωση Εγγραφές επιτυχόντων 2022-2023

  Αγαπητοί πρωτοετείς φοιτητές,

  Επισυνάπτεται η αρ. πρωτ. 112191/ΓΔ1/15.09.2022 εγκύκλιος με θέμα « Διαδικασίες εγγραφής και αποστολή πινάκων εισαγομένων που υπέβαλαν ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής σε Τμήματα/Σχολές της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και αίτηση διαγραφής από προηγούμενο Τμήμα/Σχολή», του ΥΠΕΘ για ενημέρωσή σας. Επιπλέον μπορείτε να αναζητήσετε χρήσιμες πληροφορίες στον παρόν Ηλεκτρονικό Οδηγό

  Σας ενημερώνουμε ότι από Τρίτη 20.09.2022 έως και Τετάρτη 28.09.2022 ώρα 23:59 οι εγγραφέντες, βάσει των αρχείων του Υ.ΠΑΙ.Θ, πρωτοετείς φοιτητές 2022-2023, θα μπορούν να εισέρχονται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ψηφιακού άλματος http://eggrafes.upatras.gr προκειμένου να συμπληρώσουν τα λοιπά στοιχεία που τους ζητούνται KAI να τα αναρτήσουν σε μορφή pdf ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ (ΠΡΟΣΟΧΗ όχι άλλες μορφές όπως doc, jpeg κλπ,) τα παρακάτω:

  Ευκρινή Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας (και τις δύο όψεις σε ένα φύλλο)
  Πιστοποιητικό γέννησης (πρέπει να έχει εκδοθεί το τελευταίο εξάμηνο). Προσοχή, όχι Ληξιαρχική πράξη γέννησης/βάπτισης
  Έντυπο στο οποίο να αναγράφεται ο αριθμός ΑΜΚΑ (μπορείτε να το αναζητήσετε άμεσα στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.amka.gr/AMKAGR )
  καθώς και μία Φωτογραφία τύπου ταυτότητας (δεν έχει σημασία αν θα είναι έγχρωμη ή ασπρόμαυρη)


  ΠΡΟΣΟΧΗ:

  1. Για την επισύναψη των δικαιολογητικών θα πρέπει πρώτα να έχετε αποθηκεύσει τα στοιχεία εισαγωγής σας και η αίτησή σας να έχει πάρει έναν μοναδικό αριθμό. Βεβαιωθείτε πριν την εκκίνηση της επισύναψης ότι έχετε αποθηκεύσει τα στοιχεία σας.
  2. Η συμπλήρωση των στοιχείων να γίνεται με ΚΕΦΑΛΑΙΑ ελληνικά γράμματα.
  3. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες συμπλήρωσης που επισυνάπτονται στο παρόν και εδώ

  Για τεχνική υποστήριξη κατά τη διαδικασία ολοκλήρωσης της εγγραφής σας μπορείτε να επικοινωνείτε τις ώρες 09.00-15.00 στα τηλέφωνα 2610-997737, 2610-962632, 2610-962635 και 2610-962636, όλες τις εργάσιμες ημέρες από 20.9.2022 έως και 28.9.2022.

  Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, θα δίδεται ένας ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ο οποίος ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΕΙ ότι η διαδικασία ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ ΕΠΙΤΥΧΩΣ.

  ΜΗΝ καλείται και μην αποστέλλεται email στην Γραμματεία για επιβεβαίωση της εγγραφής σας!

  Κρίνεται ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ η συμπλήρωση του αριθμού ΑΜΚΑ και του 8ψήφιου κωδικού εξετάσεων υποψηφίου που χρησιμοποιήθηκε για την εισαγωγή σας στην ηλεκτρονική εφαρμογή του Μηχανογραφικού Δελτίου.

  Η εν λόγω διαδικασία υλοποιείται μόνο εξ αποστάσεως ΧΩΡΙΣ ΦΥΣΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ στη Γραμματεία του Τμήματος εισαγωγής.

  Η Γραμματεία μετά την παρέλευση της παραπάνω προθεσμίας εγγραφών θα προχωρήσει στην επαλήθευση των στοιχείων των παραπάνω φοιτητών τα οποία αποτυπώνονται στην ηλεκτρονική λίστα εγγεγραμμένων του Υ.ΠΑΙ.Θ, σε αντιπαραβολή με τα στοιχεία που αναγράφονται στην ταυτότητά τους και στο έντυπο στο οποίο αναγράφεται το ΑΜΚΑ.

  Σε περίπτωση που παρατηρούνται αναντιστοιχίες στα συμπληρωμένα, κατά την ηλεκτρονική εγγραφή στο Υπουργείο, στοιχεία φοιτητών (κεφάλαιο 2 της εγκυκλίου) η Γραμματεία προβαίνει στην άμεση διόρθωσή τους στην πλατφόρμα του Ψηφιακού Άλματος (σύμφωνα με τα στοιχεία της αναρτημένης στο σύστημα Αστυνομικής Ταυτότητας και του ΑΜΚΑ).

  Μετά την ολοκλήρωση του παραπάνω ελέγχου η Γραμματεία οριστικοποιεί την αίτηση, εγκρίνει την εισαγωγή των φοιτητών και στη συνέχεια προβαίνει στη δημιουργία χρήστη και διαπιστευτηρίων.

  H αποστολή των πιστοποιητικών εγγραφής και των κωδικών πρόσβασης μέσω της υπηρεσίας τηλεματικής του Πανεπιστημίου, θα πραγματοποιείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, για την αποφυγή της δια ζώσης συνεργασίας των φοιτητών με τις Γραμματείες των Τμημάτων εισαγωγής τους.

  Πιο συγκεκριμένα, τα στοιχεία του Προσωπικού Λογαριασμού Χρήστη (UPnet ID) των νεοεισαχθέντων πρωτοετών φοιτητών και οι σχετικές οδηγίες θα στέλνονται από το Τμήμα Δικτύων, στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) που έχουν δηλώσει οι φοιτητές κατά την εγγραφή τους στο Πανεπιστήμιο Πατρών μέσω της πλατφόρμας http://eggrafes.upatras.gr. Η αποστολή των "UPnet ID" στους πρωτοετείς φοιτητές θα είναι αυτόματη, ωστόσο θα γίνεται μετά από τον έλεγχο των υποβληθέντων δικαιολογητικών και την ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφής τους από την Γραμματεία του Τμήματός τους.

  Ειδικότερα δε, η αποστολή των πιστοποιητικών εγγραφής δύναται να πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά μετά την παρέλευση ΤΡΙΩΝ ΗΜΕΡΩΝ από την οριστικοποίηση της εγγραφής από τη Γραμματεία στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που θα αποδοθεί στον φοιτητή από το Ίδρυμα (Οδηγίες αποστολής πιστοποιητικών https://my.math.upatras.gr/forum6/thread6259.html)

  Η Γραμματεία οφείλει επίσης, να καταχωρήσει στο ηλεκτρονικό αρχείο των εγγεγραμμένων τα αντίστοιχα στοιχεία των επιτυχόντων, των οποίων εγκρίθηκε η εκπρόθεσμη εγγραφή (Κεφάλαιο 1, παρ. 2 της εγκυκλίου).

  Σημειώνεται ότι ο ηλεκτρονικός πίνακας με τα στοιχεία των αιτούντων διαγραφή αντικαθιστά την αίτηση για διαγραφή που προσκόμιζαν οι φοιτητές στις Γραμματείες των Τμημάτων (Κεφάλαιο 3 της εγκυκλίου). Τα αποφοιτήρια των εν λόγω φοιτητών θα σταλούν ηλεκτρονικά στα νέα Τμήματα εισαγωγής τους μέχρι την Τρίτη 20 Σεπτεμβρίου 2022 στα αντίστοιχα Τμήματα

  ΠΡΟΣΟΧΗ:
  Για τις περιπτώσεις εγγραφέντων φοιτητών, που τυχόν δεν εισέλθουν στην πλατφόρμα του ψηφιακού άλματος για να συμπληρώσουν τα παραπάνω στοιχεία και να αναρτήσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά ώστε να προχωρήσει η Γραμματεία σε επαλήθευση των στοιχείων τους, η Γραμματεία δεν θα προβεί σε οριστικοποίηση εγγραφής και σε καμία άλλη ενέργεια.

  ΠΡΟΣΟΧΗ:
  Για οποιεσδήποτε διευκρινήσεις μπορείτε να επικοινωνείτε με την Γραμματεία ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά:
  Μαρία Θωμοπούλου: mthomopoulou@math.upatras.gr
  Θεώνη Τζουραμάνη: noula@upatras.gr

  Σχετικά με το θέμα των Μετεγγραφών παρακολουθείτε τις ανακοινώσεις μας! Θα υπάρξει εκ νέου ανάρτηση όταν θα έχουμε ΕΠΙΣΗΜΗ ενημέρωση από το Υπουργείο.
  Επισυναπτόμενες ΜικροΕικόνες Επισυναπτόμενες ΜικροΕικόνες -??????? ???????????.pdf   -?????????? ??? ??? ???????? ??????? 2022-2023.pdf   -????????? ???????? 2022.pdf  
  Τελευταία επεξεργασία από eutuxia; 20-09-2022 την 08:01.
  ========================================
  Ευτυχία Πολυχρονάκη
  Διοικητικός Υπάλληλος Ι.Δ.Α.Χ.
  Πανεπιστήμιο Πατρών
  Γραμματεία Τμήματος Μαθηματικών (γραφείο 152)
  265 04 Πάτρα
  ΕΛΛΑΔΑ
  ========================================
  tel:+30-2610-996748
  fax: +30-2610-997186
  email: eutuxia@math.upatras.gr
  ========================================

Δικαιώματα Δημοσιεύσεων

 • Δεν επιτρέπεται να δημοσιεύσετε νέα θέματα
 • Δεν επιτρέπεται να επεξεργαστείτε τις απαντήσεις
 • Δεν επιτρέπεται να ανεβάσετε επισυναπτόμενα
 • Δεν επιτρέπεται να επεξεργαστείτε τις δημοσιεύσεις σας
 •  
 • BB κώδικας είναι Ενεργός
 • Smilies είναι Απενεργοποιημένα
 • [IMG] κώδικας είναι Ενεργός
 • [VIDEO] κώδικας είναι Ενεργός
 • HTML κώδικας είναι Ενεργός
Επικοινωνία
Εργαστήριο Η/Υ & Εφαρμογών
Πανεπιστημιούπολη, T.K. 265 00, Ρίο Πατρών
Τηλ: +30 2610 997280
Φαξ: +30 2610 997424
lcsa@math.upatras.gr
Ακολουθήστε μας
Ανάπτυξη & Συντήρηση Ιστοχώρου
Εργαστήριο Η/Υ & Εφαρμογών
Εργαστήριο Η/Υ & Εφαρμογών
Υπεύθ. Επικοινωνίας : Δ. Ανυφαντής (Ε.Τ.Ε.Π)