Σας ενημερώνουμε ότι η Γραμματεία του Τμήματος Μαθηματικών θα παραμείνει κλειστή από 06 έως και 21 Αυγούστου 2022.