Ενημερώνονται οι επί πτυχίω φοιτητές με ακαδημαϊκά έτη εισαγωγής 2000-2001 έως και 2014-2015, ότι οι δηλώσεις των ΧΕΙΜΕΡΙΝΩΝ μαθημάτων κορμού που επιθυμούν (σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 19/23.05.2022 απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος), θα πραγματοποιηθούν ηλεκτρονικά μέσω του ιστότοπου http://eadmin.math.upatras.gr/uni/up...math/index.jsp από Δευτέρα 30 Μαΐου 2022 έως και τη Πέμπτη 09 Ιουνίου 2022 ώρα 23:59.

Οι εν λόγω επί πτυχίω φοιτητές, μπορούν να επιλέξουν μαθήματα ΚΟΡΜΟΥ που οφείλουν από το 1ο, 3ο, και 5ο εξάμηνο, αθροιστικού βάρους μέχρι 90 ECTS.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Με την επιλογή μαθημάτων κορμού 1ου, 3ου και 5ου εξαμήνου απο τους επί πτυχίω φοιτητές, θα πρέπει ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ να γίνει από τον φοιτητή επιλογή τμήματος/διδάσκοντα ίδια με την επιλογή τους κατά την δήλωση των μαθημάτων στο χειμερινό εξάμηνο 2021-2022. Η επιλογή διδάσκοντος/τμήματος για τα υποχρεωτικά μαθήματα κορμού είναι υποχρεωτική και απαραίτητη για την κατοχύρωση του βαθμού του φοιτητή μετά την συμμετοχή του στις εξετάσεις

Τα χειμερινά μαθήματα θα εξετάσουν κατά την εξεταστική Ιουνίου 2022 οι κατωτέρω διδάσκοντες:

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ (ΚΩΔ PM101) Α. Σ. ΖΑΦΕΙΡΙΔΟΥ Β. Σ. ΚΩΤΣΙΑΝΤΗΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΆΛΓΕΒΡΑ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑ ΣΥΝΟΛΩΝ (ΚΩΔ. PM102) Α. Σ. ΚΩΤΣΙΑΝΤΗΣ Β. Π. ΚΑΡΑΖΕΡΗΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΜΕ FORTRAN (ΚΩΔ. IC102) Α. Θ. ΓΡΑΨΑ Β. Ο. ΡΑΓΓΟΣ

ΑΠΕΙΡΟΣΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ Ι (PM103) Α. Ν. ΡΟΙΔΟΣ Β. Α. ΤΟΓΚΑΣ

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Ι (IC204) A. Θ. ΓΡΑΨΑ, Β. ΜΙΧΑΗΛ ΒΡΑΧΑΤΗΣ-ΣΩΤΗΡΗΣ ΚΩΤΣΙΑΝΤΗΣ

ΘΕΩΡΙΑ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΩΝ Ι (ST201) A. Ε. ΜΑΚΡΗ, Β. Ι. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΑΠΕΙΡΟΣΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ III (PM106) A. B. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ, Β. Σ. ΚΩΤΣΙΑΝΤΗΣ

ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ Ι (AM201) ΙΑΚΩΒΟΣ ΒΑΝ ΝΤΕΡ ΒΕΙΛΕ

ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Ι (PM308) ΠΑΥΛΟΣ ΤΖΕΡΜΙΑΣ

ΚΛΑΣΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ (AM303) Φ. ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ – Γ. ΤΣΙΑΤΑΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ (PM309) Γ. ΕΛΕΥΘΕΡΑΚΗΣ

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΟΛΟΓΙΑ (ST302) Κ. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

Μετά την ολοκλήρωση της δήλωσης θα πρέπει οι επι πτυχίω φοιτητές να εκδίδουν το πιστοποιητικό (pdf αρχείο) που αποδεικνύει την επιτυχημένη δήλωση των μαθημάτων και στο οποίο δίπλα απο κάθε μάθημα κορμού, θα πρέπει να αναγράφεται ΕΝΑ και μόνο όνομα, αυτό του διδάσκοντα της επιλογής τους.

Συμβουλευτείτε το ΝΕΟ οδηγό σπουδών 2021-2022

Για προβλήματα σύνδεσης ακολουθείτε τα παρακάτω βήματα:

Για την περίπτωση του Firefox:
(1) Θα πρέπει να γράψετε στο Firefox την διεύθυνση "about:config" και να συνεχίσετε όταν εμφανιστούν μηνύματα επιβεβαίωσης.
(2) Στο πεδίο αναζήτησης που εμφανίζεται γράφετε "tls" ώστε να εμφανιστούν οι ρυθμίσεις TLS του Firefox.
(3) Μία από τις μεταβλητές που εμφανίζονται είναι η "security.tls.version.enable-deprecated". Αν αυτή γίνει (με διπλό κλικ) "true" αντί για "false" τότε θα πρέπει να είναι δυνατή η σύνδεση.

Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών μπορεί να επανέλθει η τιμή σε "false".

Η σύνδεσή σας να μην πραγματοποιείται μέσω του CHROME

Για τη δήλωση Μαθημάτων/Τμημάτων απαιτείται ο λογαριασμός πρόσβασης (Username-Password, ο οποίος σας έχει δοθεί με την εγγραφή σας στο Τμήμα) στις υπηρεσίες τηλεματικής του Ιδρύματος.

Για τη διασφάλιση της απρόσκοπτης διαδικασίας εγγραφής καλούνται οι φοιτητές σε περίπτωση απώλειας του λογαριασμού πρόσβασης να απευθυνθούν άμεσα στο Τμήμα Δικτύων προκειμένου να παραλάβουν αυτοπροσώπως ένα νέο κωδικό πρόσβασης. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να έχουν μαζί τους κάποιο πιστοποιητικό ταυτοπροσωπίας (φοιτητική ταυτότητα, πάσο, αστυνομική ταυτότητα). Τα γραφεία του UPnet βρίσκονται στο δεύτερο όροφο της νότιας πτέρυγας του Κτιρίου Βιβλιοθήκης και Λοιπών Κεντρικών Λειτουργιών. Για περισσότερες πληροφορίες οι φοιτητές μπορούν να επικοινωνούν στο Γραφείο Αρωγής (Helpdesk) του Upnet τηλ: 2610 962600 και email: helpdesk@upnet.gr