Η Κοινωνική Μέριμνα του Πανεπιστημίου Πατρών, έχει ως κεντρικό σκοπό την ενίσχυση των Δομών Κοινωνικής Μέριμνας του Πανεπιστημίου Πατρών και την υποστήριξη των Φοιτητών που προέρχονται από Ευαίσθητες/Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες. Παράλληλα, σκοπός της Δράσης είναι η παροχή ισότιμης εκπαίδευσης, ευκαιριών και προσβασιμότητας σε όλους τους Φοιτητές του Πανεπιστημίου Πατρών. Από τον Ιανουάριο του 2022 μέχρι και τον Απρίλιο του ίδιου έτους υποστηρίχτηκαν 193 φοιτητές ενώ το σύνολο των φοιτητών που έχουν απευθυνθεί στην υπηρεσία μας ανέρχονται σε 935.
Ενημερώσεις- Επικείμενες δράσεις

1. Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων για Υποτροφίες Οικονομικής Ενίσχυσης Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων


Η Κοινωνική Μέριμνα του Πανεπιστημίου Πατρών χορηγεί ετήσιες υποτροφίες οικονομικής ενίσχυσης σε προπτυχιακούς φοιτητές. Η οικονομική ενίσχυση αποσκοπεί στη διασφάλιση της ισότιμης συμμετοχής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση φοιτητών που ανήκουν σε Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες (ΕΚΟ), με απώτερο στόχο την έγκαιρη ολοκλήρωση των σπουδών τους.
Για να δείτε τα αποτελέσματα της αξιολόγησης για τη χορήγηση των υποτροφιών, μπορείτε να επισκεφθείτε τον παρακάτω σύνδεσμο:
https://uproskliseis.upatras.gr/job/...os-20-04-2022/

2. Συμμετοχή της Κοινωνικής Μέριμνας στο 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο με τίτλο «Εθελοντισμός από το Πανεπιστήμιο Πατρών στην Κοινωνία για Αλληλεγγύη, Ευημερία και Αειφορία»

Η Κοινωνική Μέριμνα του Πανεπιστημίου Πατρών και το εθελοντικό της δίκτυο, συμμετέχουν στο 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο με τίτλο «Εθελοντισμός από το Πανεπιστήμιο Πατρών στην Κοινωνία για Αλληλεγγύη, Ευημερία και Αειφορία». Σκοπός είναι η ανάδειξη του εθελοντικού έργου που πραγματοποιείται και η εξαιρετικά μεγάλη σημασία του. Το Εθελοντικό μας Δίκτυο είναι ευρύ και αποτελείται από διάφορες Ομάδες με διαφορετικές αρμοδιότητες. Για να τις γνωρίσετε και με μεγάλη μας χαρά να συμμετέχετε σε κάποια από αυτές, επισκεφθείτε το περίπτερο της Κοινωνικής Μέριμνας στο συνέδριο.
Για να περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με το συνέδριο και το πρόγραμμα, μπορείτε να δείτε στον παρακάτω σύνδεσμο:
https://green.upatras.gr/

3. Εργαστήριο επαγγελματικής ανάπτυξης: " Διαδικασία και κριτήρια επιλογής Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών και σύνταξη επιστολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος (Motivation Letter)"

Η Κοινωνική Μέριμνα του Πανεπιστημίου Πατρών διοργανώνει δωρεάν βιωματικό εργαστήριο (workshop) ανάπτυξης δεξιοτήτων αυτοπαρουσίασης και δικτύωσης με την αγορά εργασίας με τίτλο "Διαδικασία και κριτήρια επιλογής Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών και σύνταξη επιστολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος (Motivation Letter)" και απευθύνεται σε φοιτητές Ευπαθών/ Ευαίσθητων Κοινωνικών Ομάδων. Το εργαστήριο θα είναι διάρκειας 240' (4 ώρες) και θα πραγματοποιηθεί στις 16/05/2022 και 18/05/2022 (2 ώρες ανά ημέρα). Στο εργαστήριο μπορούν να συμμετέχουν συνολικά 20 φοιτητές και θα πραγματοποιηθεί διά ζώσης.
Για περισσότερες πληροφορίες δείτε τον παρακάτω σύνδεσμο:
https://socialwelfare.upatras.gr/erg...kis-anaptyxis/

4. Σεμινάρια επιμόρφωσης μελών ΔΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ και Διοικητικού Προσωπικού

Η Κοινωνική Μέριμνα διοργανώνει δωρεάν επιμορφωτικά σεμινάρια που απευθύνονται σε μέλη ΔΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ και Διοικητικούς Υπαλλήλους σε θέματα δημιουργίας προσβάσιμων αρχείων Word, PowerPoint, Excel και PDF. Η εκπαίδευση είναι διάρκειας 1 ώρας και τα σεμινάρια πραγματοποιούνται διαδικτυακά (μέσω της πλατφόρμας τηλεδιάσκεψης Zoom) σε μηνιαία βάση. Για το μήνα Μάιο έχει οριστεί η εξής ημερομηνία και ώρα: Τρίτη, 17 Μαΐου στη 1μ.μ.
Για περισσότερες πληροφορίες δείτε τον παρακάτω σύνδεσμο:
https://socialwelfare.upatras.gr/sem...lon-dep-kai-d/

5. Διαδικτυακό Σεμινάριο 6 Απριλίου 2022 – Η Προσβασιμότητα στο Προσκήνιο

Στις 6 Απριλίου, η Κοινωνική Μέριμνα του Πανεπιστημίου Πατρών πραγματοποίησε διαδικτυακό σεμινάριο με θέμα "Η Προσβασιμότητα στο προσκήνιο". Σκοπός του σεμιναρίου ήταν να αναδειχθεί η σημασία της προσβασιμότητας τόσο στο φυσικό όσο και στο ψηφιακό περιβάλλον, καθώς η προσβασιμότητα είναι ένα θέμα που είτε με άμεσο είτε με έμμεσο τρόπο αφορά όλους μας.

Για περισσότερες πληροφορίες καθώς και για παρακολούθηση του video του σεμιναρίου, δείτε τον παρακάτω σύνδεσμο:
https://socialwelfare.upatras.gr/dia...-aprilioy-i-p/
Υπηρεσίες Κοινωνικής Μέριμνας

Οι υπηρεσίες είναι ΔΩΡΕΑΝ και διατηρούν απόλυτα το προσωπικό απόρρητο με βάση τις κείμενες νομοθεσίες (GDPR)

Ψυχοκοινωνική και Συμβουλευτική Στήριξη
Ψυχολογική Στήριξη
Ιατρική Υποστήριξη και Φυσικοθεραπείες
Υπηρεσίες Ψηφιακής Προσβασιμότητας
Επαγγελματική Συμβουλευτική
Υποτροφίες οικονομικής ενίσχυσης
Μετακίνηση Φοιτητών με Αναπηρία