Στα πλαίσια εκτελούμενης υπηρεσίας για την έκδοση Υπεύθυνων Δηλώσεων Εγκαταστάτη, οι οποίες θα αποσταλούν στον ΔΕΔΔΗΕ, θα πρέπει να πραγματοποιηθούν εργασίες στους ηλεκτρικούς πίνακες του κτιρίου την Δευτέρα 11/04/22 και την Τρίτη 12/04/22 ως ακολούθως:

• Υπόγειο 11:00 – 14:00
• Ισόγειο (διάδρομοι) 13:30 – 16:30
• 1ος όροφος (διάδρομοι) 16:00 – 19:00
• 2ις όροφος (διάδρομοι) 15:00 – 17:30 Τρίτη 12/04/22
• 3ος όροφος (διάδρομοι) 17:00 – 18:30 Τρίτη 12/04/22

Κατά τη διάρκεια των ελέγχων θα πραγματοποιηθούν δύο διακοπές ρεύματος διάρκειας περίπου δέκα 10 λεπτών και ενός (1) λεπτού αντίστοιχα.

Κατά τη διάρκεια των ελέγχων των πινάκων του υπογείου θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης στους εκεί χώρους των Τμημάτων.

Παρακαλούμε για την ενημέρωση του προσωπικού και για τη λήψη των απαραίτητων μέτρων για την αποφυγή καταστροφής κρίσιμου εξοπλισμού.

Αρμόδιος για επικοινωνία: κ. Παναγ. Περιβολάρης (2610 99 9603, p.perivolaris@upatras.gr )

Ευχαριστούμε για τη συνεργασία.,
Θανάσης Γιαννόπουλος
αναπλ. Προϊστάμενος Δ.Λ.Σ.Ε.