Σας ενημερώνουμε ότι στα πλαίσια συντήρησης του υποσταθμού Μ/Τ Α4 θα πραγματοποιηθεί διακοπή ηλεκτροδότησης την Κυριακή 03/04/2022 από 07:30 έως 13:30 στα πιο κάτω κτίρια:

• Κτίριο Τμημάτων Βιολογίας - Μαθηματικών,
• Κτίρια Τμήματος Χημικών Μηχανικών,
• Κτίριο Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών
• Κτίριο Κεντρικής Βιβλιοθήκης

Επισημαίνεται πως κατά τη διάρκεια της διακοπής όλοι οι ρευματοφόροι αγωγοί θα πρέπει να θεωρούνται ότι ευρίσκονται υπό τάση και ότι ΔΕΝ θα υπάρξει διακοπή στην ηλεκτροδότηση των παροχών που τροφοδοτούνται από τα ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη.

Ο αναπλ. Προϊστάμενος της Δ.Λ.Σ.Ε.
Αθ. Γιαννόπουλος