Ενημερώνουμε τους φοιτητές του Τμήματός μας, με έτη εισαγωγής 2014, 2013, 2012 και 2011, ότι μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση έκδοσης πιστοποιητικού για το στεγαστικό επίδομα.
Παρακάτω ακολουθούν οι προϋποθέσεις για την έκδοση του εν λόγω πιστοποιητικού ανά έτος εισαγωγής.
Εξαιτίας κάποιων ιδιαιτεροτήτων στο περσινό πρόγραμμα σπουδών, σε περίπτωση που διαπιστωθεί κάποιο πρόβλημα σε φοιτητή με την έκδοση του πιστοποιητικού, παρακαλούμε όπως ενημερώσει με μέηλ (Ευτυχία Πολυχρονάκη eutuxia@math.upatras.gr) για το θέμα.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ

1) Αετείς (εισαγωγής 2014): Εκδίδεται σε όλους

2) Βετείς (εισαγωγής 2013):
Προβλεπόμενα: 8 (4 ΥΠΟ Κορμού του 1ου εξαμήνου και 4 ΥΠΟ Κορμού του 2ου εξαμήνου)
Επιτυχώς εξετασθέντα: 4 οποιαδήποτε από τα 8 συγκεκριμένα ανωτέρω προβλεπόμενα

3) Γετείς (εισαγωγής 2012):
Προβλεπόμενα: 9 (4 ΥΠΟ Κορμού του 3ου εξαμήνου ΚΑΙ 2 ΥΠΟ Κορμού του 4ου εξαμήνου ΚΑΙ 1 ΥΠΟ του 2ου εξαμήνου (συγκεκριμένο, τα Διακριτά Μαθηματικά) ΚΑΙ 2 ΕΠΙΛΟΓΗΣ από οποιοδήποτε εξάμηνο)
Επιτυχώς εξετασθέντα: 5 οποιαδήποτε από τα 9 συγκεκριμένα ανωτέρω προβλεπόμενα

4)Δετείς (εισαγωγής 2011):
Προβλεπόμενα: 9 (4 ΥΠΟ Κορμού του 5ου εξαμήνου ΚΑΙ 1 ΥΠΟ Κορμού του 6ου εξαμήνου ΚΑΙ 1 ΥΠΟ εκ των Διακριτά Μαθηματικά (2ου εξαμήνου) ή Μαθηματική Λογική (6ου εξαμήνου)ΚΑΙ 3 ΕΠΙΛΟΓΗΣ από οποιοδήποτε εξάμηνο)
Επιτυχώς εξετασθέντα: 5 οποιαδήποτε από τα 9 συγκεκριμένα ανωτέρω προβλεπόμενα