Την Τετάρτη 2/3 και ώρες 15.00-18.00 θα γίνει αντικατάσταση δικτυακού εξοπλισμού στο κεντρικό rack του Τμήματος από το προσωπικό του UPnet. Ως εκ τούτου, εκείνες τις ώρες θα έχουμε διακοπή σύνδεσης με το δίκτυο.

Ο Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος δικτύου

Όμηρος Ράγγος