Σας ενημερώνουμε ότι οι υπηρεσίες του πληροφοριακού συστήματος "Ψηφιακό Άλμα", δεν θα είναι διαθέσιμες σήμερα 27/01/2022 ημέρα Πέμπτη από 15:00 – 21:00 λόγω εκτάκτων εργασιών αναβάθμισης των αντίστοιχων συστημάτων.

Για την Διεύθυνση Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών

Θεόδωρος Σερεμέτης

Διπλ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

& Τεχνολογίας Υπολογιστών

Αν. Προϊστάμενος Τμήματος

Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λογισμικού