Το πρόγραμμα εξετάσεων Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2022 έχει αναρτηθεί στο https://www.econ.upatras.gr/el/undergraduate/timetable


--
Γραμματεία Τμήματος Οικονομικών Επιστημών
Πανεπιστήμιο Πατρών
Πάτρα
Τ.Κ. 26504