Βάσει του προγράμματος της εξεταστικής του Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου, το μάθημα "Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη για Μηχανικούς και Επιστήμονες" θα εξεταστεί την Τετάρτη στις 26/1 μεταξύ 16:00 και 18:00.
Η συμμετοχή των φοιτητών στην εξέταση θα χωριστεί σε δύο ομάδες (Α, Β) και ο διαχωρισμός των φοιτητών θα γίνει με βάση τον Αριθμό Μητρώου τους, ως εξής:

Τμήμα Α: Κωδικός Μητρώου που λήγει σε ΜΟΝΟ ΑΡΙΘΜΟ Τμήμα Β: Κωδικός Μητρώου που λήγει σε ΖΥΓΟ ΑΡΙΘΜΟ

Η ομάδα Α θα εξεταστεί την Τετάρτη στις 26/1 μεταξύ 16:00 και 17:00 Η ομάδα Β θα εξεταστεί την Τετάρτη στις 26/1 μεταξύ 17:00 και 18:00


Με εκτίμηση,

--
Athina Raftopoulou, Ph.D
University of Patras
Department of Economics
Rion, University Campus
athraf@upatras.gr