Σας ενημερώνουμε ότι η διδασκαλία του μαθήματος "Εισαγωγή στη Διοίκηση και Οργάνωση Επιχειρήσεων για Μηχανικούς και Επιστήμονες" θα γίνεται Παρασκευή στο αμφιθέατρο ΑΑ στο κτίριο Πρυτανείας και ώρα 17:00 - 20:00 και όχι στην ΠΑΜ 15, όπως είχε αρχικά ανακοινωθεί.